Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů

podle čl. 9 odst. 2, písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

 

Níže uvedeným vyjadřujete svůj výslovný souhlas s tím, že společnost Plus Care s.r.o. může vedle Vašich osobních údajů (v podobě jména, příjmení, adresy, emailové adresy, roku narození, zdravotní pojišťovny apod.) zpracovávat i zvláštní kategorii osobních údajů, a to údaje o Vaší tělesné a zdravotní kondici, očkování, plánovaných zdravotních prohlídkách, Vaší domácí lékárničce a používaných lécích, případně související údaje o Vašem zdravotním stavu za předpokladu, že nám tyto údaje poskytnete. Zároveň jsme oprávněni v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, plánované zdravotní prohlídky či očkování zpracovávat osobní údaje ohledně Vašich dětí, za předpokladu, že nám tyto údaje poskytnete.

Účelem zpracování je využívání veškerých služeb mobilní aplikace Plus Care pro účely lepší organizace a managementu Vašeho zdraví a tělesné kondice, tj. monitorování Vaší tělesné kondice, využívání služeb očkovacího kalendáře, informování o blížících se termínech lékařských vyšetřeních, případně nalezení nejbližšího lékaře/zdravotnického zařízení, pokud tuto službu ve svém mobilním zařízení povolíte, jak blíže specifikováno v Zásadách ochrany osobních údajů.

Poskytnutý souhlas je dobrovolný a je udělován na dobu využívání mobilní aplikace.  Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to kontaktováním správce způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Pro bližší informace o Vašich právech a jejich uplatnění, jakož i o způsobu zpracování Vašich osobních údajů odkazujeme na naše Zásady ochrany osobních údajů.

Kliknutím na “Přijmout”, souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení webu, analýzy a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Privacy Policy